Wie is Juffie

Juffie is het initiatief van Marjan Deurloo, landschapsecoloog, ecologisch hovenier, vormgever en educator.

Als landschapsecoloog/ecologisch hovenier kijk ik met een integrale blik naar de omgeving, bijvoorbeeld uw tuin, een park, een schoolplein. Daarbij houd ik rekening met de cultuurhistorie, bodem, water, lucht, begroeiing en de bewoners. Als je op zo’n natuurlijke, samenhangende manier de omgeving vormgeeft en inricht, komen de dieren die bij dat landschap horen, vanzelf.IMG_0714

Als educator gebruik ik het landschap om kinderen en volwassenen bewuster te maken van hun omgeving. Kernwoorden hierbij zijn beleving en verwondering. Ik geloof dat als je je kunt verwonderen (‘wonderen ziet’), het voor altijd bij je blijft.

Als vormgever heb ik de behoefte om het landschap op een esthetische en natuurlijke manier in te richten. Intuïtief én methodisch vind ik – samen met de betrokkenen – de juiste vormen; vormen die aansluiten bij de identiteit van het landschap.

 

Publicaties

Schrijfsels en projecten van Juffie zijn verschenen in diverse publicaties.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren