KBS De Langenoord

Via de Groene Werkplaats in Amersfoort kreeg Juffie de opdracht om een ontwerp te maken voor het groene schoolplein. Dit was in juni 2017 gereed. In het najaar ging de school fullspeed aan de slag met de uitvoering onder leiding van Juffie. In 7 dagen tijd, met hulp van heel veel ouders en leerkrachten, heeft er een enorme metamorfose plaatsgevonden. Het werk is nu voor 3/4 klaar.

Aanleg

Resultaat