Basisschool Het Talent

In het voorjaar van 2020 is Juffie met een werkgroep van ouders en leerkrachten aan de slag gegaan om een ontwerp te maken voor een groen schoolplein. We hebben samen een traject doorlopen van bewustwording, visie, inspiratie zoeken richting een programma van eisen. De verwachting is dat in november het ontwerp af is en we in januari met een eerste werkdag gaan beginnen.